Så jobbar vi

hjalp1 

 


Vi startade föreningen år 2011 och hade då två skolor anslutna, Orbang School och Rameshwor school. Vi har tydliga krav på att skolorna ska ge respons och skicka dokumentation om hur de utvecklas och det ledde till att vi avvecklade Orbang school år 2018. De gav ingen respons trots upprepade påstötningar.
Idag fokuserar vi på Rameshwor school och i nuläget bidrar vi till en lön åt en lärare i engelska.
Vår ambition är att bidra med det som behövs bäst för tillfället och vi har under åren stöttat skolor, barn och familjer på olika sätt.

Vid våra besök har vi alltid med skolmaterial som inhandlas i Kathmandu. Böcker på engelska, pennor, skrivhäften, sudd pennvässare, färgpennor och annat som är till hjälp för undervisningen.
Under åren har vi bidragit med skolmaterial, kläder till barnen såsom varma vinterjackor, tröjor och skoluniformer, laptops, lekredskap till skolgårdar, skolbänkar, solcellsbelysningar och löner.
Vi skulle väldigt gärna ha ekonomisk möjlighet att stötta fler skolor, men i nuläget klarar vi bara av att hjälpa Rameshwor school där vi tydligt märker hur våra insatser gör skillnad för barnen.

Vi har även kontaktskolor i Sverige som besöks årligen då vi visar bilder och berättar om vårt projekt. Skolorna har utbyte med varandra och skickar brev och teckningar med oss som kurirer. Ett mycket uppskattat utbyte som levandegör de skilda kulturerna på ett åskådligt sätt och skapar band mellan barnen i de olika världsdelarna.

De årliga resorna till Nepal bekostar vi själva och allt arbete sker helt idéellt.
På plats i Nepal har vi vår pålitlige och sakkunnige ledamot Hari Shrestha som hjälper till med inköp, transport och löneutbetalningar. Även han jobbar helt ideellt.

Du är varmt välkommen att bidra med en slant till vår förening.
Ett litet bidrag gör stor skillnad!

Bankgiro: 772-9668  Organisationsnummer: 802460-8021  Swishnummer: 1235890876


 

 

 

 

 

Våra projekt

Ett litet smakprov på en del av det material vi brukar köpa in till skolorna
hjalp2

 

Efter den stora jordbävningen år 2015 köpte vi in portabla solcellsanläggningar till behövande familjer hjalp3

 

Nu bygger vi upp ett bibliotek på skolan. Tanken är att vi ska köpa in fler böcker och vi tar tacksamt emot bidrag till detta.
bibliotek