Rameshwor school
12


Den högt belägna skolan ligger i byn Shimla, även kallad Khamare och den har runt 350 elever.
Skolan drivs i statlig regi och startades för cirka 50 år sedan. Den har 8 klasser med elever i åldrarna 6-15 år. De sex lärarna undervisar i vetenskapsämnen, matematik, sociala ämnen, befolkning och nepalesisk kultur, nepali och i viss mån engelska och rektor Dil Bahadur Thapa sköter organisationen.

Lektionerna ges mellan klockan 10 00- 16 00 söndag till fredag middag och eleverna har halva fredagen samt lördagen fri. Barnen kommer från de små byarna runt omkring i området, från gårdar och hus som ligger utspridda i bergsslänterna. Landskapet med terassodlingar, bestående i huvudsak av ris och sojabönor, är förunderligt vackert. Nere i dalgången rinner en strid flod som ger befolkningen i området elektricitet sedan några år tillbaka.

Skolan önskar sig  framför allt  en utbildad lärare i engelska, något vi för tillfället söker pengar till. Skolan kommer snart att få internet och har i dagsläget några datorer som eleverna lär sig hantera.

Byn ligger i det område som blev hårdast drabbat av jordbävningen 2015 och skolan, liksom husen i området raserades helt. Under 2017 har uppbyggnaden startat och skolan har varit igång i temporära byggnader. Nu är en ny skolbyggnad under konstruktion, vilken kommer att rymma största delen av eleverna.

Läs rapport från senaste besöket på vår Facebooksida New Educational Program According Life.

 

Shree Rameshwor
Lower Secondary school
Barmachi
Khamare
Sindhupalchowk
Nepal


 

 

 

I den lilla byn Shimla hittar du ett par små restauranger och ett flertal affärer, skräddare m.m. Byn raserades under jordbävningen och är nu under långsam uppbyggnad.

 

3

 

 

Den lilla vackra staden Jalbire ligger bara några kilometer bort, 20 minuter med buss. Där finns ATM samt läkare. Efter jordbävningen är staden nästan helt raserad.

 

 

4