Rameshwor School

rameshwor1 


Den högt belägna skolan ligger i byn Shimla, även kallad Khamare och den har runt 350 elever.
Skolan drivs i statlig regi och startades för drygt femtio år sedan. Den har elever i åldrarna 4 -15 år. Lärarna undervisar i vetenskapsämnen, matematik, sociala ämnen, befolkning och nepalesisk kultur, nepali och engelska och rektor Krishna Ghimire sköter organisationen.

 

Lektionerna ges mellan klockan 10 00- 16 00 söndag till fredag middag och eleverna har halva fredagen samt lördagen fri. Barnen kommer från de små byarna runt omkring i området, från gårdar och hus som ligger utspridda på bergsslänterna. Landskapet med terassodlingar, bestående i huvudsak av ris och sojabönor, är förunderligt vackert. Nere i dalgången rinner en strid flod som ger befolkningen i området elektricitet sedan några år tillbaka.

 

Skolan har utvecklats väl sedan vi påbörjade samarbetet och i dagsläget bidrar vi till lön för en engelskalärare som undervisar på mellanstadiet.
Skolan ödelades helt i den omfattande jordbävningen 2015 och då gick vi in med hjälpinsatser såsom bärbara solcellsanläggningar och vid återuppbyggnaden köpte vi in skolbänkar till klassrummen.

 

Vi har en pålitlig medarbetare på plats i byn och vi besöker skolan årligen för att se hur hjälpinsatserna framskrider.

 

Välkommen att följa med oss till:

 

Shree Rameshwor
Lower Secondary school
Barmachi
Khamare
Sindhupalchowk
Nepal


Läs om vårt hjälparbete på vår Facebooksida

 

Bankgiro: 772-9668  Organisationsnummer: 802460-8021  Swishnummer: 1235890876


 

 

 

 

 

Byn och skolan

I den lilla byn Shimla hittar du ett par restauranger, butiker, skräddare m.m.
rameshwor2

 

Skolans ambitiösa lärarlag sköter undervisningen under ledning av rektor Ghimire.  Skolan vinner ofta priser för sin undervisning och driftighet vad gäller pedagogik rameshwor3

 

Rektor Ghimire står här omgiven av elever som tagit priser i en tävling om hur man blir en  bra och omtänksam student och medborgare
rameshwor4